Rwanda Ned Tubane

Rwanda Ned TUBANE is een zelforganisatie voor en door de Rwandese gemeenschap in Amsterdam en omgeving.

TUBANE betekent letterlijk in de moedertaal in Rwanda (het Kinyarwanda) samenleven. Rwanda Ned TUBANE is een zelforganisatie voor en door de Rwandese gemeenschap in Amsterdam en omgeving. Hoewel de organisatie voor en door de Rwandese gemeenschap in Amsterdam en omgeving bestaat, probeert Rwanda Ned TUBANE andere etnische groepen vooral afkomstig uit Afrika bij haar activiteiten te betrekken.

Visie
Rwanda Ned TUBANE wil haar achterban op een volwaardige wijze actief mee laten doen aan het maatschappelijke verkeer in Nederland. Allereerst spreekt zij haar achterban aan om haar talenten en capaciteiten in te zetten en ondersteunt haar daar waar nodig. Aan de andere kant moet de (leden van de) doelgroep de noodzakelijke gereedschappen worden aangereikt om als volwaardig burger te kunnen functioneren.

Doel
Rwanda Ned TUBANE is een organisatie die onder meer de belangen van de (leden van de) doelgroep behartigt en de volwaardige integratie en participatie van de (leden van) doelgroep in de Nederlandse samenleving bevordert. Ook vormen solidariteit, eenheid en samenwerking tussen de (leden van) doelgroep en de verschillende bevolkingsgroepen aandachtspunten van de organisatie.

E-mail: rwandaned_tubane@yahoo.fr

Dwergvinvisstraat 46
Amsterdam 1035 HP NH NL
Plan je route