Platform Status Quo

Stichting Platform Status Quo bestaat uit een groep studenten van gender studies, en studenten van geneeskunde tot aan studenten van de kunstacademie. Zij hebben de gedeelde interesse, de verschillende onderwerpen rondom gender en seksualiteit. Iedereen heeft over deze onderwerpen zo zijn eigen ideeën en meningen, dus een eenduidige visie is lastig vast te stellen. De één denkt dat zowel gender, als sekse, als seksualiteit ‘sociale constructen’ zijn, terwijl de ander overtuigd is van een aangeboren seksuele voorkeur en aangeboren verschillen tussen mannen en vrouwen.

Daarnaast is de stichting ervan overtuigd dat binnen specifieke wetenschappelijke disciplines te weinig gekeken wordt naar ‘de andere kant’ van het verhaal. Als ‘alfa’ leer je niets over hersenkwabben, genen en hormonen, terwijl je als ‘bèta’ niets leert over sociale constructen. Een kritische blik op wetenschap en kennis ontbreekt helaas bij veel studierichtingen. Toch worden er binnen studies vaak aannames gedaan over groeperingen en identiteiten, aannames in de vorm van modellen, uitgangspunten of begrippen die impliciet als ‘de waarheid’ worden aangenomen.

Status Quo wil de wetenschappelijke krachten bundelen om zo tot een pluriform verhaal te komen over gender en seksualiteit. Vaak zijn deze onderwerpen nogal zwaar en zijn symposia lastig te volgen voor geïnteresseerden die niet tot ‘de harde gender-kern’ behoren. Hoewel wij diepgang zeker niet uit de weg gaan, vinden wij het belangrijk dat iedereen in staat is om mee te kunnen denken en discussiëren over deze onderwerpen. Bovendien denken wij dat ‘de kunsten’ een belangrijke en inspirerende aanvulling kunnen zijn op een verder vaak theoretische discussie.

Contactpersoon: Marloes Meuzelaar

E-mail: platform.statusquo@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/Platformstatusquo/timeline