Milli Görüş

In juni 1999 begon de organisatie, die tot dan toe activiteiten ontplooide onder de naam “Nederlands Moslim Vrouwen Platform”, onder de nieuwe naam “Stichting Vrouwen federatie Milli Görüş Noord-Nederland” aan haar activiteiten. De organisatie heeft als doel de integratie, emancipatie, participatie en prestaties van haar achterban binnen de Nederlandse samenleving te bevorderen. Om dit doel te kunnen realiseren moet uiteraard rekening worden gehouden met enerzijds de culturele en religieuze achtergronden van de achterban en anderzijds met de ontwikkelingen in de maatschappij. Het is goed haalbaar dat moslim vrouwen zelfstandig gaan functioneren in de Nederlandse maatschappij zonder identiteitsverlies. Dit vergt echter inspanning en inzicht. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen de eigen culturele c.q. religieuze normen en waarden en die van de Nederlandse samenleving. Omdat Vrouwen federatie Milli Görüş veel belang hecht aan zelfstandige deelname aan de maatschappij door islamitische vrouwen en meisjes, organiseert zij cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en projecten. Deze activiteiten hebben tot doel islamitische vrouwen en meisjes te stimuleren zich te ontplooien, waardoor zelfstandige deelname aan de maatschappij op den duur vanzelfsprekend wordt.

Er zijn 22 vrouwen organisaties aangesloten bij Vrouwen federatie Milli Görüş. Zij voeren samen met 220 vrijwilligers activiteiten uit in het kader van onze algemene doelstelling. Met onze 2500 geregistreerde achterban van de aangesloten organisaties, hebben wij een achterban van meer dan 15.000 sympathisanten. Gezamenlijk staan zij voor meer dan 40.000 deelnemers aan georganiseerde activiteiten of bijeenkomsten per jaar.

Contactpersoon: mevrouw A. Topal
Jan Rebelstraat 8
1069 CB Amsterdam
+31 (0) 639092105
kt.muhasebe@milligorus.nl