House of Khepera

House of Khepera is een platform voor de Afrikaanse gemeenschap dat in 2015 is gestart en in 2017 officieel is opgericht. De organisatie nodigt je uit om de Afrikaanse diaspora te onderzoeken en met gelijkgestemden de Afrikaanse identiteit opnieuw te definiëren.

House of Khepera organiseert onder andere workshops, city tours, en seminars met een wetenschappelijke invalshoek. Met deze evenementen wilt de organisatie de Afrikaanse gemeenschap verrijken, verbinden, vernieuwen en veranderen. Dit is van cruciaal belang om de dromen en ambities die zij als individu of gemeenschap voor ogen hebben te verwezenlijken.

De doelstelling voor 2019 is om extra aandacht te besteden aan de verbindingen tussen de verschillende diaspora groepen, en dan met name vrouwen, kinderen en tieners.

Website: www.houseofkhepera.com

Facebook: houseofkhepera

Instagram: houseofkhepera1873

Twitter: @houseofkhepera