GGZ-Brandaris

De stichting GGZ-Brandaris zet zich in voor de bevordering van zelfredzaamheid en participatie van vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. Zowel op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg evenals het verbeteren van hun kwaliteit van leven, hier in Nederland als in hun land van herkomst. Dit doet GGZ Brandaris door allerlei cursussen, trainingen en themabijeenkomsten rondom psychische klachten en psychosociale problemen. Voorlichting en lotgenotencontact zijn ook cruciaal voor de psychosociale ondersteuning aan vluchtelingen.

Om dit voor elkaar te krijgen werkt GGZ Brandaris veel samen met andere vluchtelingen zelforganisaties en reguliere zorginstellingen om de psychische problematiek van vluchtelingen bespreekbaar te maken en onder aandacht te brengen.

Relevante thema’s:

  • Posttraumatische stress stoornissen Wat is een trauma? Wat zij de kenmerken?
  • Stress: Wat is stress? Hoe voorkom je dit en wat kun je aan stress doen?
  • Depressie: Wat is een depressie? Welke symptomen wijzen op een mogelijke depressie? Hoe kan ik worden geholpen?
  • Psychosomatische klachten: Wat zijn dat? En hoe zorg ik dat ik in balans blijf?
  • Andere vragen rondom alcoholmisbruik, relatieproblemen, geweld in het gezin, kindermisbruik, angst, passiviteit, suïcidaal gedrag, etc. komen ook aan de orde.

Contactpersoon: Tofaha Elias

E-mail: toff_71@yahoo.com

Facebook: www.facebook.com/ggz.brandaris

Hoekenes 25
Amsterdam 1068 ML NH NL
Plan je route