De Bloem

De Bloem is een ontmoetingsplek voor vrouwen, waar meer dan negen nationaliteiten bij elkaar komen. Marokkaans, Surinaams, Egyptisch, Koerdisch, Turks, Pakistaans, Eritrees, Chinees en Portugees, alle vrouwen zijn welkom. De vrouwen hebben elke week een ochtend waarop zij bijeenkomen. Een aantal van hen is daarbij vrijwilliger in het buurthuis.

De vrouwen van de Bloem hebben een belangrijke rol in de buurt. Ze proberen de vrouwen om hen heen letterlijk mee naar buiten te nemen en deel te laten nemen aan activiteiten en vrijwilligerswerk in de buurt. Er komen ook regelmatig gasten die worden uitgenodigd om te spreken over een bepaald onderwerp. Daarnaast helpen de vrouwen elkaar om Nederlands te spreken en te durven spreken, dit wordt gestimuleerd doordat er verplicht Nederlands wordt gesproken. Bij de Bloem worden bovendien activiteiten georganiseerd om praktische vaardigheden op te doen, zoals het leren omgaan met de computer.

logo bloem g 2

Contactpersoon: Afifa Tadmine en Saida el Hairan

E-mail: stichtingdebloem@hotmail.com

Derde Oosterparkstraat 159I
Amsterdam 1092 CW NH NL
Plan je route