Caribbean Queer Salon

Caribbean Queer Salon is opgericht door Timothy Aarons. Hij zag dat Engelssprekende Caribische mensen vaak werden vergeten of niet goed gerepresenteerd werden. Dit gaf de motivatie om de Caribbean Queer Salon te starten, een veilige ruimte voor Engelssprekende Caribische leden van de LGBTQI+-gemeenschap. Hier vinden ze een veilige plek om elkaar te ontmoeten, maar het initiatief heeft ook als doel de bewustwording en vertegenwoordiging van de Caribische queer gemeenschap te vergroten. Verder ondersteunt Caribbean Queer Salon mensen binnen hun gemeenschap die hulp nodig hebben, met uiteenlopende onderwerpen zoals bijvoorbeeld geestelijke gezondheid. Wanneer zij niet kunnen helpen, maken ze gebruik van verwijzingen om ervoor te zorgen dat de mensen uit de gemeenschap worden doorverwezen voor het oplossen van deze problemen.

Wil je in contact komen met Timothy, lid worden van de Caribbean Queer Salon of heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

Timothy Aarons
timothy.aarons876@gmail.com

 

Caribbean Queer Salon was found by Timothy Aarons. He saw that English speaking Caribbean people were often forgotten, disregarded or misrepresented. This was the motivation to start the Caribbean Queer Salon, a safe space for English speaking Caribbean members of the LGBTQI+ community. Here, they can find a safe space to meet each other, but the initiative also aims to raise awareness and representation. Furthermore, Caribbean Queer Salon supports people within their community that need help, with varying topics like mental health for example. When they are unable to help, they make use of referrals to make sure the people from the community have someone that helps them with solving these issues.

Would you like to get in contact with Timothy, join the Caribbean Queer Salon, or do you have a question? The contact details are:
Timothy Aarons
timothy.aarons876@gmail.com