Business and Professional Women (BPW) Nederland

Business and Professional Women (BPW) The Netherlands is een vrouwennetwerk in Nederland voor de vrouwelijke professional: zelfstandig ondernemers, of in loondienst, bij ons vind je gelijkgestemden; ondernemende, nieuwsgierige vrouwen, die op allerlei gebieden actief zijn en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel voeren. Het bundelen van krachten wereldwijd leidt tot een interessant netwerk, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in leeftijd, politieke voorkeur, nationaliteit, ras, geloof of status. Onder het motto ‘samen staan we sterk’ zet BPW zich in om de positie van alle werkende vrouwen te verbeteren. Om dat doel te bereiken richten we ons op;

  • Het bevorderen van onderlinge waardering en vergroting van kennis, kunde en samenwerking, zowel op professioneel als maatschappelijk gebied,
  • Uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen,
  • Het leggen en onderhouden van contacten tussen werkende vrouwen in de gehele wereld,
  • Het bewerkstelligen van gelijke kansen en gelijkwaardige posities op alle gebieden en niveaus van de maatschappij,
  • Het beïnvloeden van politieke beslissingen.

bpwlogo

E-mail: info@bpwnl.org

Postadres: Postbus 11069, 1001 GB Amsterdam