Bureau Clara Wichmann

info@clara-wichmann.nl

Wat wij doen

Bureau Clara Wichmann streeft naar een betere maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen in Nederland. Dit gebeurt door bevordering en beïnvloeding van het recht, de rechtspraktijk, wet- en regelgeving en de wettoepassing waarin principiële kwesties aan de orde komen die de rechten van vrouwen direct raken.

Waarom?
De maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen kunnen op veel terreinen worden verbeterd. Het voeren van rechtszaken en het veranderen van wet- en regelgeving is één van de mogelijkheden om dat te realiseren. Een gewonnen zaak is belangrijk voor bijna alle vrouwen in Nederland.

Hoe doen wij dat?
– Financiële ondersteuning van strategische rechtszaken die de positie van vrouwen verbeteren.
– Juridisch advies en onderzoek over wet- en regelgevin
– Via het publiceren van onze rechtszaken, het maatschappelijk belang zichtbaar maken bij het grote publiek en bij te dragen aan het maatschappelijk debat
– Vrouwen bewust maken van hun rechten

Recht voor vrouwen
Onze zaken en wetgevingsadviezen gaan over de grondrechten van vrouwen, zoals het combineren van betaalde arbeid en zorgtaken, zwangerschap en arbeid/sociale zekerheid, huwelijk en echtscheiding, ouderschapsrechten, gelijke behandeling naar sekse bij aanvullend pensioen, maar ook seksueel geweld en seksuele intimidatie op het werk.

De rechtszaken die het Bureau ondersteunt zijn individuele rechtszaken die het individuele belang overstijgen en voor meerdere vrouwen van belang kunnen zijn. Vrouwen kunnen voor zo’n strategische rechtszaak een garantstelling of een vergoeding van de proceskosten aanvragen.
Bureau Clara Wichmann ondersteunt al meer dan dertig jaar lang honderden juridische procedures. Deze procedures konden dankzij de financiële bijdragen van donateurs worden gevoerd.