ASKV Steunpunt Vluchtelingen

Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze steun bestaat uit solidariteitswerk, gericht op politieke veranderingen en op de openbaarheid. Een beperkte groep kunnen wij begeleiden door te bemiddelen in levensonderhoud, onderdak, medische zorg, rechtsbijstand, onderwijs en geestelijke steun.

Van maandag tot en met donderdag is het kantoor open voor al dan niet verblijfsgerechtigden om een afspraak te maken. ASKV helpt ook met vragen op het gebied van juridisch procedures, gezondheid en praktische problemen.

Om cliënt te worden van het ASKV moet er juridisch perspectief zijn in het verkrijgen van een verblijfsstatus. Cliënten ontvangen intensieve begeleiding bij de procedure. Door middel van gesprekken en gedegen onderzoek wordt getracht nieuwe feiten over het asielrelaas boven tafel te krijgen. Hiermee kan een advocaat zijn of haar zaak mede onderbouwen.

Voor wie gemotiveerd is, biedt ASKV de mogelijkheid iets bij te leren en contacten te leggen door middel van vrijwilligerswerk. Het ASKV verzorgt ook Nederlandse taalles en computerles.
Het ASKV probeert de vinger aan de pols te houden ten aanzien van verandering in het asielbeleid om zodoende tijdig op ontwikkelingen in te kunnen spelen door middel van publiciteit en acties. Zij maakt deel uit van verschillende platforms op zowel landelijk als Europees niveau.

12189884_968115226545353_6981443837614936479_nE-mail: info@askv.nl

Frederik Hendrikstraat 111C
Amsterdam 1052 HN NH NL
Plan je route