Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC)

Sommige nieuwkomers in Amsterdam leven geïsoleerd en nemen niet of nauwelijks deel aan het maatschappelijke leven. Taal verbindt, dat is het motto van het ABC. Het ABC heeft als missie om geïsoleerde anderstalige vrouwen Nederlands te leren en ze op weg te helpen in onze samenleving.

Voor wie?
Het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) richt zich specifiek op anderstalige geïsoleerde vrouwen. Zij komen weinig buitenshuis en kunnen of durven nog geen Nederlandse les te volgen bij het reguliere taalaanbod. De behoefte om actief deel te nemen aan de maatschappij is vaak wel aanwezig maar gebrek aan zelfvertrouwen weerhoudt hen daarvan.

Zelfredzaam
De thuislessen hebben als doel om de zelfredzaamheid te vergroten. Het ABC merkt dat het leren van de Nederlandse taal het isolement doorbreekt. We werken daarom aan de volgende speerpunten:
• Het leren van de Nederlandse taal.
• Het vergroten van de kennis over de Nederlandse samenleving.
• Het vergroten van het sociale netwerk in de eigen buurt en iets verder weg.
• Het opbouwen van zelfvertrouwen en toewerken naar participatie.

Thuisles
Het ABC biedt taallessen bij de mensen thuis. Elke week komt er een vaste vrijwilliger bij de lesnemer thuis. Daarnaast wordt de naaste leefomgeving van de lesnemer vergroot door ‘buitenlessen’, waarbij een leskoppel op bezoek gaat bij bijvoorbeeld een Huis van de Wijk of bibliotheek.

Wie zijn de vrijwilligers?
Vrijwilligers van het ABC zijn betrokken Amsterdammers die hun buren graag zien meedoen in de stad. Ze zijn hulpvaardig, staan open voor andere culturen en zoeken verbinding met (anderstalige) buurtgenoten.

Resultaat
De lesnemers zijn na het volgen van onze taaltrajecten beter in staat om mee te doen in de maatschappij. Meer dan de helft van de lesnemers stroomt daadwerkelijk door naar een activiteit buitenshuis. Vrijwilligerswerk in een buurthuis of school, een opleiding of betaald werk zijn niet meer uitgesloten.

Contactpersoon: Lisette Forrer
E-mail: info@abcamsterdam.org.
Wil je een indruk krijgen van het werk van het ABC? Bekijk het filmpje hieronder. Wil je meehelpen om vrijwilligers te werven? Deel dan de Oproep vrijwilligers voor ABC.

Begijnhof 31B
Amsterdam 1012 WT NH NL
Plan je route