Elk jaar op 11 oktober wordt aandacht gevraagd voor de rechten van meisjes wereldwijd. Op deze dag vond de netwerkbijeenkomst over meisjesbesnijdenis plaats, georganiseerd door GGD Amsterdam, VeiligThuis Amsterdam en Federatie Somalische Associaties Nederland. In theater Oostblok in Amsterdam Oost kwamen professionals, sleutelpersonen en geïnteresseerden bijeen om ervaringen en informatie over dit belangrijke onderwerp te delen. Benne Holwerda, programmadirecteur van VeiligThuis, opende de avond. Hij sprak over de brug die formele hulpverlening moet slaan met de praktijk. Door middel van de inzet van vrijwilligers uit organisaties die betrokken zijn bij het tegengaan van vrouwenbesnijdenis staan de formele organisaties al beter in verbinding met informele organisaties. Deze sleutelpersonen zijn dus van groot belang in de samenwerking tussen de informele en formele organisaties.

Tijdens een inspirerende modeshow van sleutelpersonen in prachtige kleding uit verschillende Afrikaanse landen werd het thema van de avond nogmaals aangestipt: ‘je bent mooi zoals je bent’.

Meisjes en vrouwen laten zich niet alleen besnijden wanneer er druk is vanuit de omgeving, of wanneer zij gedwongen worden. Dit vertelde Moshen Aly van de Vereniging van Egyptische organisaties in Nederland. Zijn zus heeft zich vrijwillig laten besnijden in Egypte, tegen het advies van haar ouders in. Ook religie heeft er niets mee te maken, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Besnijding komt voor onder groepen die verschillende geloofsovertuigingen aanhangen.

‘Vrouwenbesnijdenis is “gewoon” een slechte gewoonte die bestreden moet worden.’ – Mohsen Aly

 

De avond draaide echter niet alleen om meisjes en vrouwen. Maartje Goudswaard, forensisch arts bij de GGD Amsterdam, gaf een informerende maar ook schokkende presentatie over de besnijdenis van mannen in Zuid-Afrika. Vaak laten mannen zich daar besnijden als onderdeel van een traditie die in het teken staat van de overgang van jongen naar man. Ook voelen zij druk om zich te besnijden, zelfs als dit tegen het advies van hun ouders ingaat. Andere mannen, vooral mannen van de Xhosa groep, voelen juist vanuit de omgeving veel druk om zich te laten besnijden. De besnijdenis wordt vaak op traditionele wijze uitgevoerd, zonder gekwalificeerde dokters en goede behandeling. Tientallen jongens per jaar overlijden aan de gevolgen van de besnijdenis, in de taal van de Xhosa ‘ulwaluko’ genoemd.

Ruth Kaufmann herinnerde het publiek eraan dat nazorg is ook van groot belang is. Sinds januari 2018 bestaat het VGV nazorgspreekuur bij de Polikliniek Gynaecologie in het OLVG West. Het spreekuur is opgericht om vrouwen met VGV klachten te helpen en ondersteunen. Zij kunnen ook doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp, zoals een psycholoog of gynaecoloog.

De avond werd afgesloten door Sahra Muse. Sahra Muse sprak op humoristische en emotionele wijze over haar leven in Nederland en deelde haar ervaringen met vrouwenbesnijdenis. De vraag die centraal stond in haar verhaal was: waar hoor ik, en waar horen mijn kinderen thuis?

Een geslaagde bijeenkomst op een belangrijke dag!

Contactgegevens

Het VGV nazorgspreekuur is te bereiken via vgv@ggd.amsterdam.nl en 06-82799577.