Intergenerationele overdracht webinar

Multiproblematiek wordt regelmatig overgedragen van generatie op generatie, de zogenoemde intergenerationele overdracht. Denk aan de rol van intergenerationele overdracht van psychische en verslavingsproblematiek, criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook de sociaal economische […]