Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Mudawwanah | Masterclass: Migratie, huwelijk en zelfbeschikking

25 januari 2018 @ 10:00 - 17:00

Van wetenschappelijk onderzoek naar praktijk.

Migratie, huwelijken en zelfbeschikking staan hoog op de agenda in Nederland. Migrantenvrouwen, en in het bijzonder huwelijksmigranten, komen vaak in een afhankelijke relatie en rechtspositie terecht en lopen daardoor een risico het slachtoffer te worden van huiselijk geweld, isolatie, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap of gedwongen achterlating. Verschillende organisaties en instellingen waren en zijn actief op het gebied van hulpverlening, signalering, preventie en het bespreekbaar maken van geweld in afhankelijkheidsrelaties, al dan niet specifiek gericht op migrantenvrouwen. Er zijn publiekscampagnes, voorlichting en bijeenkomsten voor professionals en meldpunten om de informatie en transnationale hulpverlening te stroomlijnen. Het recht op zelfbeschikking, gendergelijkheid en sociaal/juridische gelijkheid vraagt voortdurend de nodige inzet en interventies.
De afgelopen periode is er op het gebied van migratie, huwelijk en zelfbeschikking veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Deze onderzoeken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan inzicht en kennis voor de praktijk op het gebied van preventie, signalering en hulpverlening. Wetenschappelijke kennis dient toegankelijk en bruikbaar te zijn voor derden. Maar de praktijk leert ook dat veel publicaties en daarmee bruikbare kennis de professionals en beleidsmakers helaas niet bereikt.

Waarom deze masterclass?

Het doel is wetenschappelijk onderzoek toegankelijker te maken voor de dagelijkse praktijk van uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. We gaan er vanuit dat deze inzichten, kennis en verdieping een positieve bijdrage leveren aan preventie, sociale juridische hulpverlening en interventies in de praktijk. We geven in deze masterclass een introductie in een groot aantal publicaties over onderzoek op het gebied van migratie, huwelijk en zelfbeschikking. De meeste onderzoeken zijn verricht vanuit sociale, juridische en geesteswetenschappen.
Dank zij de medewerking van onderzoekers van universiteiten en kennisinstituten biedt deze masterclass een integraal aanbod van kennis en verdieping voor belangstellenden en hen die werkzaam zijn in het veld van migratie, huwelijk en zelfbeschikking. De publicaties zijn uiteraard ter inzage, of te koop en via internet beschikbaar.

Welkom zijn professionals, beleidmakers, bestuurders en betrokkenen die werkzaam zijn in diverse sectoren van zorg en welzijn, hulpverlening, veiligheid, sociale/juridische dienstverlening, wijkteams en zelforganisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Programma

10.00 – Inloop en ontvangst met koffie/thee – indeling workshops
10.30 – Opening: Karen Van Oudenhoven- Van der Zee, Decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit
10.35 – Introductie en toelichting programma door de dagvoorzitter Lenie Brouwer, Vrije Universiteit
10.45 – Huwelijksmigratie in Nederland. De achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten. Leen Sterckx, Sociaal en Cultureel Planbureau
12.15 – Vragen en discussie n.a.v. de inleidingen o.l.v. dagvoorzitter Lenie Brouwer
12.45 – Toelichting masterclasses middagprogramma
13.00 – Lunchpauze
14.00 – 15.00 uur – Eerste ronde workshops
1. ‘Ik ben hier nu wel gescheiden, maar daar ook?’
2. Huwelijksdwang en gedwongen achterlating van vrouwen en kinderen Edien Bartels, Vrije Universiteit en Eliane Smits van Waesberge, Verwey-Jonker Instituut Achterlating is geen eenduidig verschijnsel.
3. Huwelijkse gevangenschap in drie onderzoeken van de gemeente Rotterdam Anita Nanhoe, Tamara van Batenburg-Eddes, Laura Hoekstra, Gemeente Rotterdam.
15.15 – 16.15 uur – Tweede ronde workshops
1. Informele huwelijken: rechten, plichten en risico’s.
2. Syrisch familierecht in Nederland – valkuilen en mogelijkheden Esther van Eijk, onderzoeker en Theo Wijngaard, Boesjes & Wijngaard Advocaten
3. Familiehuwelijken, debatten over medisch genetisch risico’s en wetgeving in Nederland Oka Storms Movisie en Petra Verdonk VUmc In de debatten over familiehuwelijken zijn twee lijnen te onderscheiden.
16.15 – Afsluiting – Conclusies en aanbevelingen
16.45 – Tijd voor een drankje
17.00 – Einde bijeenkomst

Informatietafel: Er is ruimte voor uw publicaties, onderzoeken, informatiemateriaal van u of uw organisatie.

Aanmelden

Aanmelden kan via een e-mail naar: mudawwanah@upcmail.nl

Organisator

Landelijke Werkgroep Mudawwanah
Telefoon:
06-44614237
E-mail:
mudawwanah@upcmail.nl
Bekijk de site van Organisator

Locatie

Vrije Universiteit Amsterdam Hoofdgebouw zaal 12A00
de Boelelaan
Amsterdam, Noord-Holland 1081HV Nederland
+ Google Maps