Stap 1: Vraag je project aan

1. Lees de criteria
Voor je een aanvraag doet bij het SPE is het belangrijk dat je weet wat de voorwaarden zijn. Lees daarom de criteria van het SPE goed door.

2. Vul het aanvraagformulier in
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar info@spe-amsterdam.nl. Gebruik de basishandleiding budget uit het speerpuntbudget aanvragen ter ondersteuning.

3. Verbeter je aanvraag
Als wij onduidelijkheden zien in jouw aanvraag zullen we je vragen om het aan te passen. Stuur het aanvraagformulier daarna nogmaals op naar info@spe-amsterdam.nl

Stap 2: Presenteer jouw project

1. Lees de procedure
Als de aanvraag is goedgekeurd word je uitgenodigd om je project te presenteren. Lees hier hoe de beslisprocedure van het SPE verloopt.

2. Download het PowerPoint format
Download hier het format voor de PowerPoint presentatie en beschrijf je project kort en bondig in maximaal zeven slides.

3. Presenteer je project
Tijdens de beslisbijeenkomst presenteren alle aanvragers hun project. Samen met een onafhankelijke jury wordt er gestemd. Op basis van de uitslag wordt er budget toegewezen.

Stap 3: Aan de slag met jouw project

1. Startafspraak met het SPE
We nemen de afspraken met je door, waarna je de afspraakovereenkomst tekent. Alleen met een ondertekend formulier met de juiste gegevens kunnen wij het geld overmaken aan je organisatie.

2. Bewaar al je bonnen
Na afloop van het project moet je een inhoudelijke en financiële verantwoording schrijven. Hiervoor is het van belang dat je alle bonnen en facturen kunt laten zien. Houd dit dus vanaf het begin goed bij.

3. Houd verslagen bij en maak foto’s
Omdat je een verantwoording moet schrijven over jouw project is het van belang dat je bijhoudt hoe het project is verlopen. Het geeft ons een extra goed beeld als er foto’s beschikbaar zijn van de activiteiten. Daarnaast moet je deelnemerslijsten per bijeenkomst bijhouden.

4. Stuur ons tijdig je planning door
Een van de medewerkers van het SPE moet aanwezig zijn bij een van de activiteiten. Stuur ons een planning van je project zodat we een bezoek kunnen inplannen.

5. Verantwoord je project
Na afronding van het project ben je verplicht binnen één maand een inhoudelijke en financiële verantwoording te sturen naar het SPE (info@spe-amsterdam.nl). Dit is belangrijk omdat je alleen met een goedkeurde verantwoording opnieuw een aanvraag mag doen bij het SPE. Als er ernstige twijfels zijn over het verloop van het project kunnen we het budget dat jij hebt gekregen terugvorderen. Gebruik hierbij onze handleiding verantwoording het bestand waarin de financiële verantwoording moet worden aangeleverd.

Geen budget gewonnen?
Hier vind je informatie over de mogelijkheden die er voor jouw organisatie zijn om alsnog jouw project te kunnen uitvoeren.