Het doel van dit speerpunt is het bevorderen van zelfbeschikking. Zelfbeschikking betekent dat meisjes en vrouwen hun eigen keuzes kunnen maken en zichzelf kunnen zijn.

Het is soms moeilijk om je eigen keuzes te maken. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met je culturele achtergrond of de mening van je familie of omgeving. Zo kan het zijn dat je een opleiding wil volgen waar je ouders het niet mee eens zijn of dat zij willen kiezen met wie je trouwt.

Als je onder druk wordt gezet om ja te zeggen tegen de keuzes van je omgeving, kan dit voor grote problemen zorgen. Zo verkeren mensen in een isolement, kunnen slachtoffer zijn van huiselijk geweld of krijgen geen hulp omdat ze niemand kennen en geen sociaal vangnet hebben.

Projecten die zich inzetten op het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbeschikking van vrouwen, komen in aanmerking om via het SPE gefinancierd te worden. Hierbij horen alle lesbische, biseksuele en transgendervrouwen die in Amsterdam wonen.

Voorbeeld van een gehonoreerd project:

  • Nisa for Nisa – Mijn keuzes Dialoogbijeenkomsten en weerbaarheidstrainingen voor meisjes
    Discussiebijeenkomsten en trainingen gericht op communicatievaardigheden rondom thema’s zoals weerbaarheid in relaties, partnerkeuze en de combinatie werk en zorg.

Om een aanvraag in te dienen, is het van belang om een aanmeldformulier spe (PDF) in te vullen. Daarnaast moet de aanvraag aan een aantal criteria (PDF) voldoen. Lees ook ons stappenplan.