Stap 1: Vraag je project aan

 

1. Lees de criteria
Voor je een aanvraag doet is het belangrijk dat je weet wat de voorwaarden zijn. Lees daarom de criteria goed door.

2. Vul het aanvraagformulier in
Vul het formulier aanvraagformulier in en stuur dit naar info@spe-amsterdam.nl

3. Verbeter je aanvraag
Als wij onduidelijkheden zien in jouw aanvraag zullen we je vragen om de aanvraag aan te passen. Stuur het aanvraag formulier daarna nogmaals op naar info@spe-amsterdam.nl

Stap 2: Presenteer jouw project

 

1. Lees de procedure
Als jouw aanvraagformulier is goedgekeurd wordt je uitgenodigd om jouw project te presenteren. Lees hier de beslisprocedure van het SPE

2. Download het PowerPoint format
Download hier het format voor de PowerPoint presentatie en beschrijf jouw project kort en bondig in de slides.

3. Presenteer je project
Op de beslisbijeenkomst presenteren alle aanvragers hun project. Gezamenlijk met een jury wordt er gestemd en besloten wie subsidie krijgt.

Stap 3: Aan de slag met jouw project

 

Gefeliciteerd! Je hebt via het SPE van de gemeente Amsterdam budget ontvangen om jouw project uit te voeren. Hier wat handige tips om je project goed uit te voeren:

1. Afspraak met SPE
We nemen de afspraken met je door, waarna je de afspraakovereenkomst tekent. Alleen met een ondertekend formulier met de juiste gegevens kunnen wij het geld overmaken aan jouw organisatie.

2. Bewaar al je bonnen
Na afloop van het project zal je een verantwoording moeten schrijven. Hiervoor is het van belang dat je alle bonnen en facturen kunt laten zien. Houd dit dus vanaf het begin goed bij.

3. Houd verslagen bij en maak foto’s
Omdat je een verantwoording moet schrijven over jouw project is het van belang dat je bijhoudt hoe het project is verlopen. Het geeft ons een extra goed beeld als er foto’s beschikbaar zijn van jouw activiteiten.

4. Stuur ons tijdig je planning door
Een van de medewerkers van het SPE moet aanwezig zijn bij een van jouw activiteiten. Laat ons minimaal een week van tevoren weten wanneer jouw activiteiten plaatsvinden zodat we met jou kunnen afspreken wanneer we langskomen.

5. Verantwoord je project
Na afronding van het project ben je verplicht binnen een maand een verantwoording te sturen aan het SPE. Dit is belangrijk omdat je alleen met een goede verantwoording later opnieuw een aanvraag mag doen. Als er ernstige twijfels zijn over het verloop van het project kunnen we het budget dat jij hebt gekregen terugvorderen. De verantwoording bestaat uit een inhoudelijke en een financiële verantwoording. Gebruik hierbij onze handleiding verantwoording het bestand waarin de financiële verantwoording moet worden aangeleverd.

Geen budget gewonnen?
Hier vind je informatie over de mogelijkheden die er voor jouw organisatie zijn om alsnog jouw project te kunnen uitvoeren.