Dit speerpunt richt zich op de economische zelfstandigheid van Amsterdamse vrouwen. Veel Amsterdamse vrouwen zijn economisch niet zelfstandig. Dit betekent dat zij zonder hulp van familie, partner of de gemeente niet voldoende geld hebben om vaste lasten zoals huur en zorgverzekering te betalen.

eco

Er zijn veel verschillende vrouwen die niet economisch zelfstandig zijn. Vrouwen zonder opleiding, maar ook vrouwen met een hoge opleiding kunnen economisch niet zelfstandig zijn. Maar bijvoorbeeld ook vrouwen met een migrantenachtergrond die minder goed Nederlands spreken of alleenstaande (tiener)moeders. Doordat deze vrouwen niet economisch zelfstandig zijn zijn ze kwetsbaar, zeker wanneer hun situatie verandert na bijvoorbeeld een scheiding of overlijden van hun partner.

Binnen dit speerpunt is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten die zich inzetten voor de verbetering van de economische zelfstandigheid van vrouwen in Amsterdam. Daarnaast richt het speerpunt zich ook op het verbeteren van de positie van vrouwelijke ondernemers. Mogelijke thema’s zijn laagdrempelige empowerment, voorlichting over werk en vrijwilligerswerk en het verbeteren van (taal)vaardigheden.

Voorbeelden van gehonoreerde projecten:

  • Urban Improv – De meiden van de toekomst  Training en coaching Training en coaching om jonge meiden te helpen ontdekken wie ben ik wat wil ik en wat kan ik.
  • Synchroon Plus – Total Praktisch  Taallessen en computerlessen Belemmeringen zoals rommelige administratie die economische zelfstandigheid in de weg staan aan pakken.

Om een aanvraag in te dienen, is het van belang om een aanmeldformulier spe (PDF) in te vullen. Daarnaast moet de aanvraag aan een aantal criteria (PDF) voldoen. Lees ook ons stappenplan.