Recent gesprek met projectleider Naima Azough op Amsterdam FM 5 februari 2016

Op 7 oktober verscheen er in het Parool een artikel van SPE-medewerker Machteld Wiersma. Het artikel is een reactie op een voorstel om subsidie te ontzeggen aan vrijwilligersorganisaties zonder website. Lees of download Vrouwenorganisatie kan best zonder site.

Hinke en Lisa schreven over de mantelzorg: www.parool.nl/opinie/problemen-van-mantelzorgende-dochters-zijn-onderbelicht~a3751924/