De Vrouwenagenda is opgesteld door het SPE en vertelt het actuele verhaal over vrouwenemancipatie in Amsterdam. Hoe gaat het met vrouwen en meisjes in de stad? Wat gaat er goed? En welke zichtbare en onzichtbare problemen ervaren zij op dit moment? U kunt de Amsterdamse Vrouwenagenda (PDF) downloaden.

Om deze vragen te beantwoorden heeft het SPE in het voorjaar van 2014 rondetafelgesprekken gevoerd met vrouwen uit de achterban van Amsterdamse vrouwenorganisaties en hun vertegenwoordigers. De vrouwenagenda dient als spreekbuis voor deze vrouwen. Voor een belangrijk deel bevat de vrouwenagenda verhalen van vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Dit zijn bijvoorbeeld alleenstaande moeders, sociaal geïsoleerde vrouwen of slachtoffers van huiselijk geweld. Maar de vrouwenagenda vertelt ook het verhaal van vrouwen die ondanks hun relatief sterke uitgangspositie belemmeringen ervaren. Denk bijvoorbeeld aan vrouwelijke ZZP-ers met weinig inkomsten of de vele vrouwen die worstelen met de verdeling van zorgtaken.

Het SPE heeft de input van de gesprekken die wij hebben gevoerd gecombineerd met kwantitatieve data van de Dienst Onderzoek en Statistiek. Met deze statistieken worden de problemen die de vrouwen beschrijven voor zover mogelijk onderbouwd.

Je kunt de vrouwenagenda bestellen door te mailen naar info@spe-amsterdam.nl.  De agenda wordt dan naar je toe gestuurd. Uiteraard kun je extra agenda’s bestellen wanneer je een activiteit organiseert en de agenda daar wil uitdelen. U kunt de Amsterdamse Vrouwenagenda (PDF) downloaden.

Mocht je behoefte hebben aan extra toelichting van een medewerker van het SPE, neem dan ook contact met ons op.