Studiezalen

Welkom bij Studiezalen!

Een Studiezaal is een locatie waar kinderen en jongeren wekelijks in een veilige, rustgevende én gezellige omgeving in hun eigen wijk kunnen studeren en begeleid worden. Door een combinatie van Life Coaching, huiswerkondersteuning en ouderbegeleiding bieden wij een aanpak op maat voor ieder kind, waarbij de behoeftes van het kind áltijd op de eerste plaats komen.

Life Coaching

 • Rolmodellen
 • Welzijn & Geluk
 • Netwerkontplooiing
 • Sociale en emotionele ontwikkeling
 • Faalangst
 • Hulp bij pesten

Huiswerkondersteuning

 • Huiswerkbegeleiding
 • Studievaardigheden
 • Studieloopbaanoriëntatie
 • Overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Ouderbegeleiding

 • Samenwerking met ouders
 • Betrokkenheid versterken
 • Hulp bij opvoedkundige vraagstukken

Waarom Studiezalen?

Goed onderwijs en een succesvolle schoolloopbaan zijn het beste middel tegen de generationele overdracht van armoede en sociaal-maatschappelijke achterstanden. Voor jongeren die opgroeien in kwetsbare wijken is dit niet vanzelfsprekend. De gezinnen zijn vaak groot en woningen bieden onvoldoende ruimte om rustig huiswerk te maken. Bij een grote groep ouders ontbreekt de taalvaardigheid en maatschappelijke zelfredzaamheid om hun kind goed te ondersteunen bij de verwerving van de Nederlandse taal en het stimuleren van talentonwikkeling. Het sociale netwerk van deze gezinnen is klein, kinderen komen weinig in contact met positieve rolmodellen en hebben een beperkte blik op de wereld waarin zij leven. Studiezalen creëert de condities waardoor ook kinderen uit deze gezinnen het meeste uit zichzelf kunnen halen, hun kansen pakken en volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij.

Studiezalen is actief in meerdere wijken in Amsterdam. Kijk voor het actuele aanbod op: studiezalen.com.

Contactgegevens

Dana Hollander
Dana@studiezalen.com
+31 6 41 60 34 49