Blue Netwerk Huiselijk Geweld

Project Blue Huiselijk Geweld is er voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld. Huiselijk geweld is zeer ingrijpend. Slachtoffers praten er liever niet over omdat zij zich schamen of bang zijn en daardoor in een steeds grotere isolement terecht komen. Nog moeilijker is het om naar de hulpverlening te gaan. Huiselijk geweld duurt daarom vaak jaren.

Doel van het vrijwilligersnetwerk Blue is om huiselijk geweld in de eigen omgeving bespreekbaar te maken. De vrijwilligers van Blue zijn getraind in het opvangen van signalen en proberen slachtoffers van huiselijk geweld in een eerder stadium te bemiddelen naar de hulpverlening. Zij bieden slachtoffers een luisterend oor zonder te veroordelen en geven een steuntje in de rug. Huiselijk geweld komt veel voor. Ongeveer 45% van de Nederlandse bevolking heeft ooit te maken gehad met huiselijk geweld. Slachtoffers trekken pas na jaren of vele incidenten aan de bel omdat zij zich schamen, bang zijn voor de gevolgen of denken dat het hun eigen schuld is. Huiselijk geweld is vaak onzichtbaar omdat het zich achter de voordeur afspeelt. Vrouwen en kinderen zijn het vaakst slachtoffer van huiselijk geweld, maar ook mannen, ouderen en ouders van grote kinderen kunnen slachtoffer zijn.

Voor vrouwen in de stadsdelen west en centrum is het mogelijk met een vertrouwenspersoon van Blue te praten. Vertrouwenspersonen van Blue zijn getrainde vrijwilligers die een luisterend oor bieden maar ook de weg naar de hulpverlening kunnen wijzen of hierbij bemiddelen. Vertrouwenspersonen zijn geen hulpverleners.

Heeft u interesse om u aan te sluiten bij Blue of heeft u vragen over huiselijk geweld dan kunt u contact opnemen met de coördinator van Blue.

Contactpersoon: Dian Mekkes

E-mail: blue@centram.nl