Het speerpunt gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties focust op het bespreekbaar maken en het vergroten van bewustzijn rondom het taboe dat bestaat op vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en -gevangenschap, gedwongen achterlating in het buitenland, eer gerelateerd geweld en verborgen vrouwen. Met als doel om deze vormen van geweld te voorkomen, eerder te signaleren en duurzaam op te lossen.  

Zelfbeschikking is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De specifieke geweldsvormen die in dit speerpunt centraal staan beperken vooral vrouwen en kinderen in hun rechten en vrijheden. Vaak is dat een gevolg van strikte tradities en stereotype opvattingen over de rol en positie van vrouwen en mannen.

De problematiek rondom deze vormen van onderdrukking en geweld is ingewikkeld. Onder andere omdat veel zich onder de radar afspeelt. Daarnaast ervaren slachtoffers vaak schaamte, zien ze zichzelf niet als slachtoffer of speelt loyaliteit aan de familie een rol. Vaak zijn hele gezinnen, families en soms zelfs gemeenschappen betrokken.

Binnen het speerpunt gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties kunnen projecten worden ingediend die zich richten op vrouwen en meiden, maar ook gericht op de omgeving van potentiële slachtoffers. Zoals gemeenschappen, ouders en andere betrokkenen.  

Projecten die in aanmerking komen voor budget kunnen zich bijvoorbeeld focussen op:  

 • Het doorbreken van het taboe: het op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken van onderwerpen die te maken hebben met gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals: 
  • Vrouwelijke genitale verminking;  
  • Gedwongen huwelijk en huwelijkse gevangenschap;  
  • Gedwongen achterlating in het buitenland;  
  • Eergerelateerd geweld;  
  • Verborgen vrouwen: vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie gedwongen worden om geïsoleerd te leven. 
 • Preventie en voorlichting: het vergroten van bewustzijn en tegengaan van zaken die die te maken met gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties en aansluiten op één of meer van bovenstaande onderwerpen.
 • Het bieden van ondersteuning, begeleiding en empoweren van vrouwen en meiden die te maken hebben of hebben gehad met gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties.  

Organisaties moeten minstens drie bijeenkomsten (met minimaal 15 deelnemers uit de doelgroep van het project) organiseren. Daarnaast stimuleren we organisaties om out-ouf-the-box te denken en waar het kan samen te werken met andere organisaties. Buiten de drie verplichte bijeenkomsten kan het budget bijvoorbeeld ingezet worden voor: het ontwikkelen van een campagne, maken van een film, opstellen van een trainingsmethode, aanbieden van nazorg in 1-op-1 begeleiding, etc.  

Let op: Voor dit speerpunt kan maximaal €10.000,- aangevraagd worden, dit is inclusief BTW. De aanvragen moeten voldoen aan de criteria. Aangezien het hier gaat om een eenmalig extra speerpunt met een groter aanvraagbudget en de mogelijkheid om je project in andere vormen uit te voeren zijn de criteria aangepast. Lees de criteria goed door voor je aan de slag gaat.  

Disclaimer: bij hoge aantallen aanvragen zullen wij van te voren een selectie maken in aanvragen die doorgaan naar de beslisbijeenkomst.  

Heb je vragen over het speerpunt of twijfel je of jouw plan geschikt is? Schroom dan niet om contact met het SPE op te nemen. We denken graag met je mee.Voldoet het plan aan de criteria dien dan een aanvraag in vóór 13 mei door een aanvraagformulier te mailen naar info@spe-amsterdam.nl